Marknadsanalys

En kvalitativ marknadsanalys ger er relevant, övergripande och djupgående information om den marknad ert företag bearbetar. Utifrån detta underlag tar vi fram en strategi för hur ni, på bästa vis, kommunicerar era tjänster och produkter till det kundsegment ni riktar er mot. Ofta leder en marknadsanalys till ett fortsatt samarbete mellan Concito Consulting och uppdragsgivaren, generellt i form av mötesbokning.

Varför marknadsanalys?

Det finns ingen anledning att gissa sig fram till goda affärer. Idag finns det högeffektiva metoder för att ta reda på vad som efterfrågas på en specifik marknad och hur spelplanen för närvarande är fördelad. Genom att såväl förstå er målgrupp som aktuell konkurrenssituation kan ni arbeta strategiskt för att uppnå maximala resultat. På Concito Consulting tar vi fram all nödvändig data för att ni ska kunna fatta rätt beslut vid rätt tillfälle.

Vad ingår i en marknadsanalys

Marknadsanalysen utgörs av en komplex sammansättning relevanta komponenter. Det material vi presenterar för er är dock högst överskådligt och enkelt att dra omedelbar nytta av. Nedan har vi sammanställt kortfattad information om den process en marknadsanalys innebär. För ytterligare information, välkomna att boka in ett förutsättningslöst möte med Mårten.

Research och workshop

Initialt är det viktigt att vi på Concito Consulting skapar en förståelse för den tjänst eller produkt ni tillhandahåller. Utifrån material som ni förser oss med samt nödvändig research fördjupar vi oss i er verksamhet.

För att försäkra oss om att vi förstått allting korrekt bjuder vi in till en workshop där vi tillsammans går igenom vad vi kommit fram till. Ni får därmed en chans att förtydliga sådant ni anser att vi missuppfattat, eller helt missat, vilket ger oss en optimal utgångspunkt inför vårt fortsatta arbete.

Bearbetning av kundsegment

I nästa steg väljer vi ut ett antal företag som vi tror kan vara potentiella intressenter till era tjänster eller produkter. Vi bearbetar dessa företag över telefon, analyserar reaktioner och respons för att få en bild av hur ni upplevs av er huvudsakliga målgrupp. Under detta moment får vi en djupgående insikt i de förväntningar och attityder som finns inom ert specifika kundsegment.

Sammanställning av resultat och leverans av leads

Vi sammanställer all insamlad information i ett omfattande dokument som ni därefter kan basera strategiska beslut kring verksamheten på. Dessutom innebär vår metod att faktiska leads genereras, då vi kopplar samman er med de företag som visar intresse att investera i era tjänster eller produkter.

Kostnadsfritt möte

Kontakta oss för ett helt förutsättningslöst möte där vi närmare kan diskutera ett tänkbart upplägg för er.

Kontakta oss