Om Concito

En lyckad affär börjar alltid med ett inspirerande möte. Därför är det första intrycket en viktig del av säljprocessen. På Concito Consulting är vi specialiserade på kalla kunder. Genom åren har vi utvecklat metoder för att snabbt väcka människors intresse samt, på ett begripligt sätt, förklara komplexa tjänster och produkter. När ni väl övertar kontakten med den potentiella kunden, är denne redan väl införstådd med det värde ett samarbete med er skulle innebära.

Kompletta lösningar

För att kunna erbjuda flexibla helhetslösningar, fokuserar vi på ett antal strategiskt utvalda områden. Våra tjänster inom marknadsanalys, säljstöd och mötesbokning hänger tätt samman, men kan också stå på separata ben.

Marknadsanalys

För att förstå er marknad måste ni låta analysera den och utvärdera de svar ni får. När ni anlitar oss kontaktar vi ett antal tänkbara intressenter, presenterar er produkt eller tjänst och observerar hur denna mottas av aktuell målgrupp. Naturligtvis bokar vi in möten med alla företag som visar intresse. Utöver värdefull information om ert marknadsklimat resulterar alltså marknadsanalysen i faktiska leads.

De flesta av våra kunder märker i regel att våra metoder ger resultat och förlänger samarbetet med mötesbokning. Läs gärna mer om hur en marknadsanalys går till.

Mötesbokning

När ni anlitar oss för mötesbokning ingår ovan beskrivna marknadsanalys per automatik. För att på ett effektivt sätt kommunicera ert budskap till potentiella kunder krävs det god insyn i såväl den marknad som det kundsegment ni bearbetar. Mötesbokningen syftar till att ta er över tröskeln, till en punkt då den potentiella kunden redan förstått det värde ni erbjuder. Vi bokar endast in kvalitativa möten som gör jobbet enkelt för era säljare.

Läs mer: Så fungerar mötesbokning.

Concito Consulting

Concito Consulting är ett Malmöbaserat företag med fokus på vinstdrivande och relationsskapande mötesbokning samt relevanta kringtjänster. Hos oss arbetar erfarna människor som brinner för försäljning – i synnerhet det första mötet.

Kontakta oss för en kostnadsfri och förutsättningslös konsultation. Välkomna!

Kontakta oss