Om Concito

Concito Consulting är nordens ledande konsultföretag inom mötesbokning. Vi förbättrar framtiden för företag, organisationer och människor. Med passionerade och affärsdrivna kollegor inom mötesbokning och marknadsanalyser skapar vi framgång för våra kunder. Vi får människor och företag att växa och drivs av övertygelsen att vi gör varandra bättre. Vi grundades 2016 och har sedan starten växt organiskt, vi är idag ca 10 anställda. Vi har kontor i Malmö och Stockholm samt samarbetspartners i andra städer.

Våra styrkor

I flertalet uppdrag kan vi, till skillnad från många konkurrenter erbjuda en komplett, integrerad leverans som innefattar konsulttjänster, IT-lösningar och utbildning. Det gör det lätt för våra kunder att samarbeta med oss.

Vi har både förståelse och förmåga att skapa en fungerande helhet. Från strategi till operativ verklighet. Från analys till implementering. Utifrån varje uppdragsgivares situation sker en anpassning av våra leveranser så att både helhet och detaljer fungerar i praktiken.

Kompetens av hög klass

Med kompetens avser vi förmågan att omvandla kunskap och metoder till praktisk handling. Det gäller att få saker gjorda.

Våra medarbetare kännetecknas av insikt i såväl helhet som detaljer i en organisations omvärld, funktion och ledning. De har också en väl utvecklad analytisk läggning samt förmåga att samarbeta och motivera varandra.

Verklighetsnära metodik och verktyg

Vi gör fortlöpande insamling och analys av omvärldsinformation för att identifiera idéer, koncept och lösningar i världsklass som sedan successivt utvecklas, prövas och byggs in vår tjänste- och produktportfölj. Vi har stor erfarenhet av vad som fungerar i praktiken och tar helst på oss våra kunders glasögon när vi bedömer nyttan av en idé. Resultatet finns samlat i vårt eget metodbibliotek och i våra utbildningar. Dessa utgör kärnan i vår kunskaps- och erfarenhetshantering.

En lyckad affär börjar alltid med ett inspirerande möte. Därför är det första intrycket en viktig del av säljprocessen. På Concito Consulting är vi specialiserade på kalla kunder. Genom åren har vi utvecklat metoder för att snabbt väcka människors intresse samt, på ett begripligt sätt, förklara komplexa tjänster och produkter. När ni väl övertar kontakten med den potentiella kunden, är denne redan väl införstådd med det värde ett samarbete med er skulle innebära.

Kompletta lösningar

För att kunna erbjuda flexibla helhetslösningar, fokuserar vi på ett antal strategiskt utvalda områden. Våra tjänster inom marknadsanalys, säljstöd och mötesbokning hänger tätt samman, men kan också stå på separata ben.

Marknadsanalys

För att förstå er marknad måste ni låta analysera den och utvärdera de svar ni får. När ni anlitar oss kontaktar vi ett antal tänkbara intressenter, presenterar er produkt eller tjänst och observerar hur denna mottas av aktuell målgrupp. Naturligtvis bokar vi in möten med alla företag som visar intresse. Utöver värdefull information om ert marknadsklimat resulterar alltså marknadsanalysen i faktiska leads.

De flesta av våra kunder märker i regel att våra metoder ger resultat och förlänger samarbetet med mötesbokning. Läs gärna mer om hur en marknadsanalys går till.

Mötesbokning

När ni anlitar oss för mötesbokning ingår ovan beskrivna marknadsanalys per automatik. För att på ett effektivt sätt kommunicera ert budskap till potentiella kunder krävs det god insyn i såväl den marknad som det kundsegment ni bearbetar. Mötesbokningen syftar till att ta er över tröskeln, till en punkt då den potentiella kunden redan förstått det värde ni erbjuder. Vi bokar endast in kvalitativa möten som gör jobbet enkelt för era säljare.

Läs mer: Så fungerar mötesbokning.

Kontakta oss för en kostnadsfri och förutsättningslös konsultation. Välkomna!

Kontakta oss